Nattigheid op zijn tijd

27/04/2024

Elk voorjaar is weer anders, dit voorjaar kenmerkt door de voortdurende nattigheid. In de nazomer wilden we een vrachtwagenlading kalk over de weilanden laten rijden. De beste tijd daarvoor is september, wanneer de koeien het meeste gras hebben opgegeten. Echter voordat we konden beginnen was het van de herfst al veel te nat om in het weiland te rijden met vrachten kalk. Het duurde tot half maart voordat we een beetje konden rijden in het land. Met de nadruk op een beetje want we hebben maar ongeveer 45% procent van de oppervlakte kunnen bemesten met drijfmest of ruige mest. Al snel werd het al weer te nat en daardoor zijn alleen de percelen bemest die een grotere drooglegging hebben, die dus hoger uit het slootwater liggen.

Inmiddels is het 27 april en is het nog steeds nat in het weiland. De koeien zijn 15 dagen geleden voor het eerst naar buiten gegaan, maar zijn inmiddels ook weer een paar dagen binnen gebleven. De laatste dagen laten we ze wat later naar buiten om tot 16 uur hun buikje rond te eten en dan weer naar binnen om te melken. Op deze manier lopen ze met hun 500 kilo’s niet meer dan nodig heen en weer door het drassige land.  De poot afdrukken die toch behoorlijk aanwezig zijn zien we maar als bodemmassage.

De natte omstandigheden hebben ook voordelen, aan de Noordkant van de Oude Leedeweg hebben we meer broedende weidevogels dan in de drie jaar hiervoor. Aan de Zuid kant, in polder Oude Leede hebben we juist bijna geen weidevogels meer ondanks onze inspanningen en de goede omstandigheden. We denken dat de vogels daar uitwijken doordat elke nacht een vos op jacht is. Wellicht zijn het onze eigen vogels die zich van Zuid, nu bij de Noord kant gevoegd hebben.

We zijn benieuwd hoe de weidevogels het de rest van het seizoen gaan doen. En uiteraard zijn we ook benieuwd wanneer de koeien weer dag en nacht naar buiten kunnen. Met de langere dagen kan het weiland ook weer snel opdrogen bij het uitblijven van neerslag. De natuur bepaalt toch onze planning. Die planning komt ook wel weer op zijn pootjes terecht, het is even afwachten of het gras dadelijk niet te lang is gegroeid voor de kritische dames. Maar doordat we veel weiland niet bemest hebben en de lage temperaturen is in veel weilanden het gras ook niet zo snel gegroeid. En zo regelt de natuur het weer perfect voor ons.