Over ons

Wij zijn Dirk en Isabella Gravesteyn, 4e generatie op onze boerderij. De 3e generatie springt zo nu en dan nog bij en ook de 5e generatie vindt het prachtig om tussen de koeien en in de polder mee te helpen.

Samen runnen wij een Biologisch melkveebedrijf met 50 melkkoeien en 25 stuks jongvee op totaal 69 hectare land in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gelegen in het groen, tussen Rotterdam, Den Haag en Delft.

Veestapel

Biodiversiteit vinden wij belangrijk, ook binnen de veestapel. Zwart-wit denken doen we niet meer in de fokkerij. Om robuuste koeien te krijgen kruisen we diverse rassen door elkaar heen. Dit zorgt voor een heel bont en kleurrijk gezelschap van koeien met karakter!

Mobiel melken

Sinds mei 2022 melken wij met een nieuwe weidewagen. Een oud concept in een nieuw jasje. Door de komst van deze weidewagen hoeven onze koeien niet meer de weg over te steken en lopen ze vanaf het voorjaar tot najaar 24/7 buiten. De ervaring van midden in de polder de koeien melken delen we graag met onze klanten. Een bezoekje aan de weidewagen, tijdens het melken, is dan ook zeker mogelijk.

Boer burger verbinding

Wij vinden het erg leuk om continue de boer burger verbinding op te zoeken. Dit doen we door diverse activiteiten aan te bieden binnen ons melkveebedrijf. Hierbij staat het contact met onze bezoekers centraal. Of het nu een bezoek is van een schoolklas, passanten die ons Rustpunt bezoeken of gasten die we in onze vergader locatie Koetastisch mogen verwelkomen. De Oude Leede is een fijne plek om te wonen. We willen onze bezoekers graag het buiten leven laten beleven en zo een mooie bijdrage leveren aan een inspirerend bezoek aan onze boerderij.

Weidevogels

Natuur inclusieve landbouw is een verzamelnaam die ons weinig zegt maar we voldoen er zeker aan! Er houdt gelukkig nog een redelijke populatie weidevogels stand op onze weilanden. In de bedrijfsvoering houden we maximaal rekening met de weidevogels. De koeien hebben veel ruimte zodat ze de vogels niet teveel in de weg zitten en wanneer er in het voorjaar gemaaid moet worden dan kijkt er altijd een ecoloog mee. Zijn er nesten of kuikens dan laten we duizenden meters gras eromheen rustig een paar weken langer staan.

In 2022 hadden we voor het eerst weer een broedende veldleeuwerik! Maar ook veel grutto paartjes, kieviten, tureluurs, slobeenden, meerkoetjes en scholeksters.

Biodiversiteit op het erf

Ook op het erf zien wij nog veel biodiversiteit in broedende vogels. Er zijn boerenzwaluwen, een kolonie mussen en spreeuwen in het dak van Koetastisch. Kers op de taart is de broedende Kerkuil in de ligboxenstal.

Tot ziens op ons bedrijf,
Dirk en Isabella Gravesteyn