BIOLOGISCH MELKVEEBEDRIJF GRAVESTEYN

 oudeleedeweg25@kpnmail.nl

Weidevogelbeheer

Wij hebben zelf 20 ha weiland in eigendom, 13 ha pachten wij van familie en derden. Daarnaast pachten we sinds 2016 een 5 hectare van de vereniging Natuurmonumenten.

Beheer via agrarische natuurvereniging Vockestaert

Een dertig hectare valt binnen het beheer van agrarische natuurvereniging Vockestaert. Via hen hebben wij een pakket afgesloten waarbij we ons graslandbeheer aanpassen aan de aanwezige broedvogels maar ook het beheer aantrekkelijk maken voor hervestiging van broedvogels. In de praktijk hebben we een vast perceel van 2 hectare weiland dat we altijd pas na 1 juni maaien. Daaromheen bekijken we elk jaar waar de nesten precies liggen en laten dan hectares staan om de vogels de rust te geven om hun legsels uit te broeden en de jongen een goede start te geven. In 2016 hebben we op 13 mei de eerste keer gemaaid en toen is er 4 hectare aan kuikenstroken/ vlucht eilanden blijven staan. In principe minimaal twee weken maar door de weersomstandigheden konden we dit gras pas de eerste week van juli maaien.

Op de overige hectares zoeken we de nesten op voor de bewerkingen en gaan dan om de nesten heen. Door later te maaien daalt de opbrengst in kilogrammen en ook vooral in kwaliteit, hiervoor ontvangen we een compensatie.


Beheer van gronden via Natuurmonumenten

Vanwege het in omschakeling gaan naar een biologische bedrijfsvoering kwamen wij dit jaar grond tekort en hebben een oplossing gevonden door wat natuurlijke graslanden van Natuurmonumenten te pachten. Deze weilanden liggen in de Zuidpolder vlak bij Rotterdam The Hague Airport en hebben als hoofdoel natuur. Er mag geen mest heen gebracht worden anders dan door de koe zelf. Wij weiden hier een groot deel van ons jongvee en koeien met zwangerschapsverlof brengen we er ook heen, die blijven dan ongeveer 60 dagen hier grazen. Deze percelen zijn ons zeer goed bevallen, niet in de laatste plaats door de grote betrokkenheid van de bewoners van de Rosemunde Singel in Berkel en Rodenrijs. Zij hebben zicht op ons vee en houden ze dan ook voor ons in de gaten. Via een Whatss App groep houden we elkaar op de hoogte. Ook een aantal vrijwilligers van Natuurmonumenten maken hier deel van uit.