Slootje springende koeien is het om te lachen of kun je wel huilen?

26/08/2023

We kunnen ons nog vaag herinneren dat we tot 2021 koeien hadden die respect hadden voor de Hollandse slootjes van 1,5 meter tot 2,5 meter breed.

Toen in het voorjaar van 2021 een koppeltje jonge pinken vroeg de wei in ging om voor te weiden voor het weidevogelbeheer kwamen ze langs een vrij smal slootje te lopen met een kleibodem.

Een van hen, Yuki had al vrij snel uitgevonden dat je simpel door het slootje heen kon lopen. Verderop werd het slootje breder dus werd er ook al gesprongen in 2020.

Nu in augustus 2023 hebben we tussen de melkkoeien al 6 dieren lopen die meer dan 2 meter sloot kunnen overbruggen. Van de pinken kan ruim de helft deze afstand ook aan.

Lachen is het wel, het  is zeker een mooi gezicht een zware koe die als een paard afzet om een hindernis te nemen.

Maar ook een beetje huilen want soms is het koe verkeer wat complex. We melken in de weide met een moderne weidewagen. Die heeft uiteraard een in- en een uitgang. We zorgen dat de melkkoeien uiteraard vanaf hun weiland via het pad naar de ingang van de wagen worden geleid.

Echter dagelijks worden wij geconfronteerd met de slootje springers die plots ’s ochtends in het donker vanaf een verboden weiland bij de uitgang van de weidewagen opduiken.

Of aan de verkeerde kant van de schrikdraad terecht komen. Een hoog springer hebben we nog niet kunnen vinden dus moeten we weer op komen draven om de draad voor ze open te doen. Heel soms werken ze daar zelf aan mee door dan maar door de draad heen te lopen.

En toch kunnen we vooral lachen om onze springkoeien. Het zijn de sterkste karakters die dit doen en vanzelfsprekend koeien met goed beenwerk.

Nu we 1 slootje springer in de koppel hebben die haar kalfje bij zich mag houden lijkt het einde nog lang niet in zicht. Kalf Heidi was 1 week oud toen ze voor het eerst samen met moeders door het smalle slootje liep waar het in 2020 allemaal begon.