Biologisch

melkveebedrijf

Gravesteyn v.o.f.Wie zijn wij?

Wij zijn Dirk en Isabella Gravesteyn, vierde generatie melkveehouders op onze locatie aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Sinds november 2017 zijn wij omgeschakeld naar Biologisch. Dit was voor ons een zeer kleine stap doordat wij al tegen het Biologisch boeren aanzaten. Ons bedrijf telt 45 melkkoeien en 25 stuks jongvee gehouden op 65 hectare weiland. Naast de produktie van Biologische melk vinden wij het een uitdaging om in contact te staan met de maatschappij middels diverse open dagen, schoolklas bezoeken en ook een Rustpunt welke in mei 2018 is geopend! Nieuw is onze educatie-,training- en vergaderruimte die we voorjaar 2020 geralieeserd hebben. Deze ruimte hebben we omgedoopt tot KoeTastisch! Te boeken per dagdeel of hele dag. Vergaderen midden in de randstad, maar toch vrij in de natuur en graslkanden om je heen. Wij staan voor veel dingen open, niets is ons te gek! Heeft u een verzoek of een vraag? Neem dan gerust contact met ons op! Wij denken graag met u mee! Dat is Koetastisch toch?!

We hebben zelf 65ha in eigendom, waarvan een deel pacht. Wij doen actief aan weidevogelbeheer. Via Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert hebben we een pakket afgesloten waarbij wij ons graslandbeheer aanpassen aan de aanwezige broedvogels, maar ook het beheer aantrekkelijk maken voor de hervesting van broedvogels. In de praktijk hebben we een deel dat we altijd pas na 1 juni maaien en deel zelfs na 15 juli. Daar omheen bekijken we elk jaar waar de nesten precies liggen en laten dan hectares staan om de vogels de rust te geven om hun legsel uit te broeden en de jongen een goede start te geven.