Uit je eigen bubbel komen

04/12/2023

Het uitbaten van een kleine vergaderruimte naast je melkveebedrijf maakt dat je min of meer automatisch uit je zogenaamde eigen bubbel komt. Nu hebben wij uiteraard ook al ons Rustpunt en de schoolklassen die zorgen voor een regelmatige aanloop van nieuwsgierige en betrokken burgers. Dus die bubbel van ons is al jaren door geprikt!

Vandaag was Koetastisch het domein  van Sinterklaas en zijn Pieten collega’s. Zij gingen niet in vergadering om de verspreiding van pepernoten te optimaliseren of om de resultaten in de Benelux te evalueren. En Nee, ze hielden ook geen teambuilding of brainstormsessie om elkaar tot nieuwe inzichten te brengen. Het doel van hun bezoek was ordinair het inpakken  van de cadeaus voor Oude Leede en het glad strijken van de werkkleding. Een middag waren we dus een dependance van het Pietenhuis!

Heel fijn dat wij een kleine bijdrage kunnen leveren aan dit sociale feest. Want de Sint ging met de huifkar niet alleen langs een aantal stops om de kinderen van Oude Leede op te zoeken, Ze zochten meteen  oudere mensen thuis op die zelf niet zo makkelijk meer de Oude Leede uit komen. Die krijgen dan eerdaags nog een bezoekje thuis wanneer enthousiaste vrijwilligers de foto van de bewoners met sinterklaas komen brengen.

Wij vinden dit wel een dubbel goed initiatief! Niet alleen de standaard doelgroep verblijden met een bezoekje en sinterklaas magie. Maar juist ook een totaal andere groep mensen bij de buurt betrekken en de nodige aandacht geven plus een klein cadeau want je bent en blijft een pleaser als Sinterklaas.

Sinterklaas is zeker qua uiterlijk vertoon de meest in het oog springende gast van Koetastisch in 2023 maar we denken ook met veel plezier terug aan onze andere gasten. Zo ontvingen we begin 2023 een bedrijf uit Brabant die bij ons kwamen team builden met koffie en digitaal kleiduiven schieten. De provincie en gemeente organiseerden bij ons een paar bijeenkomsten over de verpachting van het nieuwe weidevogelkern gebied. Wij hadden hier een dubbelrol, faciliterend in de vergaderruimte en betrokken als pachter. Uiteindelijk gingen we elkaar steeds beter begrijpen en volgende week houdt men bij ons de nieuwe pachtgesprekken voor 2024.

Van de zomer werden nog wat schapen ingevlogen voor een klant die graag wilde teambuilden via schapen drijven. Wat we niet zelf kunnen leveren huren we gewoon elders bij. Dat is zo leuk aan Koetastisch! We denken graag met onze klanten mee.